Iedzīvotāji neatbalstīja

Līgo pagasta ciema centra teritorijas labiekārtošana

  • 20000.00
  • Līgo
  • Līgo pagasta attīstības biedrība "Lai top!"

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: Līgo ciema centra skvērs, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50760030216).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR. 

Esošais zemes gabals atrodas pagasta ciema centrālajā vietā - 1980.gados veidots skvērs ar piemiņas vietu otrā pasaules kara revolucionāru piemiņai un apkārtnē veidotiem apstādījumiem, ir morāli un fiziski novecojis. Projekta mērķis - kopīgi rast risinājumu par piemiņas akmens pārvietošanu, jo tam nav vēsturiskas sasaistes ar šo konkrēto zemes gabalu.

Pagasta centrs diennakts tumšajā laikā nav izgaismots, kas ikdienā apgrūtina iedzīvotāju pārvietošanos un rada papildus drošības apdraudējumus gan gājējiem, gan autobraucējiem. Pagasta centrā atrodas autobusa pietura, kura arī būtu jāuzstāda jauna.

Vēlamies šo vietu turpmāk labiekārtot un veidot kā mūsdienīgu, pievilcīgu un drošu atpūtas zonu ar bērnu mini rotaļu laukumu. Labiekārtotā teritorija būtu pieejama pagasta un citiem novada iedzīvotājiem. Pašlaik ik gadu notiek dažādu svētku svinēšana, iesaistoties pagasta iedzīvotājiem - Lieldienu, vasaras saulgriežu, ražas svētku, Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu atzīmēšana, egles iedegšana.

Sakārtojot šo vietu, tā tiks izmantota efektīvāk ikdienā, iedzīvotājiem un pagasta ciemiņiem būs drošāk un patīkamāk tajā uzturēties.

Kontaktinformācija: Līgo pagasta attīstības biedrības "Lai top!" pārstāve Kristīne Čakstiņa, kristine.cakstina@inbox.lv, tālruņa nr. 26660089.