Iedzīvotāji neatbalstīja

Peldēšanas vietas izveide Ušura ezera krastā

  • 18416.20
  • Jaungulbene
  • Rihards Kostigovs

Projekta realizācijas vieta: "Ušuri", Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50600070116).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 18 416,20 EUR.

Ušurs ir viens no 6 Gulbenes novada publiskajiem ezeriem. Ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ tas ir izdevīgs nokļūšanai vairāku tuvējo pagastu un ciematu iedzīvotājiem, tostarp Jaungulbenes, Līgo, Daukstu un Gulbīša, kā arī citiem iedzīvotājiem aptuveni 20 km rādiusā.

Šobrīd Ušura krastos vasaras sezonas peldes ir iespējams kvalitatīvi baudīt tikai vienā peldēšanas vietā, kas ir tautā sauktā “Apsīšu peldvieta”, taču karstākajās dienās, kad apmeklētāju ir visvairāk, tā nevar nodrošināt pietiekamu platību komfortablai ūdensprieku baudīšanai visiem gribētājiem, īpaši, kad sabrauc daudzas ģimenes ar maziem bērniem, tāpēc ir nepieciešama papildu iekopta un uzturēta peldvieta Ušura ezera krastā.

Vēsturiski Ušura ezeram ir bijušas vairākas peldēšanas vietas tagadējā īpašumā “Ušuri”, Jaungulbenes pagastā, taču tagad tās ir aizaugušas ar niedrēm, un iebrišana ezerā ir iespējama vairs tikai metru platā ejā, ko niedres vēl nav apguvušas.

Īpašumu “Ušuri” kā piekļuvi ezeram izmanto arī daudzi makšķernieki, kuri tur uzglabā savas laivas. Dažās sezonās laivu skaits ir sasniedzis pat 10. Laivu ielaišanai ūdenī un drošai uzglabāšanai šajā vietā nav piemērotas infrastruktūras. Krasta attīrīšana no niedrēm un laipas izbūve nodrošinās ērtu piekļuvi gan laivām, gan to drošāku uzglabāšanu.

Šīs peldēšanas vietas unikalitāte ir krastā augošo, seno ozolu līnijas, kas nodrošina patīkamu ēnu karstās vasaras dienās jaukai atpūtai dabā ģimenes vai draugu lokā, kā arī rada unikālu ainavu.

Āra tualetes izbūve un atkritumu tvertnes uzstādīšana nodrošinās apkārtnes tīrību, par ko līdz šim pēc savas iniciatīvas un resursiem rūpējas blakus esošo īpašumu saimnieki, vācot atkritumus, kopjot aiz nejaušiem atpūtniekiem, kā arī pļaujot zāli. Kā zināms, nekoptā vidē atstāt aiz sevis atkritumus motivācija ir lielāka. Sakopta vide liecina par saimnieka klātesamību, un tādā ‘mēslot’ negribas.

Uz peldēšanas vietas īpašumu ved ozolu alejas ceļš no Jaungulbenes pils. Šīm divām vietām ir vēsturiska saikne. Barons Pauls fon Tranzē-Rozeneks šo apkaimi savulaik bija iekopis par vērienīgu kompleksu gan ar estrādi, gan tējas namiņu, gan šobrīd vienīgo palikušo lielo balto ēku. Tā bijusi māja barona piķierim vārdā Jānis, kurš audzējis un uzturējis medībām izmantotos bīglu sugas suņus. Tāpat šajā apkaimē ganījušies vairāk nekā 100 aļņi. Kopumā šis ir bijis vērienīgs komplekss, kurā barona sieva savulaik savu dzimšanas dienu svinējusi teju vai nedēļas garumā.

Peldēšanas vietas iekopšana veicinās arī tūristu interesi par abiem šiem objektiem. Daudzu atmiņās ir senā peldvieta, kas atradās tieši šajā ezera krasta apvidū, turklāt Jaungulbenes un tuvējo pagastu iedzīvotājiem ir atmiņas no bērnības un jaunības gadiem, kad ir braukts tieši uz peldvietu pie ozolu alejas un tā saucamās “Baltās mājas”.

Kontaktinformācija: Rihards Kostigovs, kostigovsrihards@gmail.com, tālruņa nr. 25132517.