Neatbilst prasībām

Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai

  • 19986.75
  • Ranka
  • Māris Jansons

Projekta realizācijas vieta: "Ausmas", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50840080188).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 986,75 EUR.

Projekta "Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai" realizācijas gadījumā tiks ieviesti sekojoši jauninājumi:

  1) tiks izveidots un noklāts ar bruģi gājēju celiņš;

  2) paplašināts un nobruģēts piebraucamais ceļš pie kultūras nama dienvidu puses ieejas;

  3) automašīnu stāvlaukuma ierīkošana.

Bruģētus celiņus plānots ierīkot ar mērķi labiekārtot Rankas pagasta kultūras nama teritoriju. Projektējamo celiņu struktūrā iekļauta - brauktuve automašīnām, aptuvenais garums 46 m, stāvlaukums ar izmēriem plānā 5×10 m un gājēju celiņš 1,2 m plats ar kopējo garumu 81,5 m.

Rankas kultūras nams un tā apkārtne ir vieta, kur pulcējas lielas tautas masas gan no Rankas pagasta, gan arī pagasta viesi. Cilvēki ierodas uz kultūras pasākumiem, labdarības akcijām, aktivitātēm, kas saistītas ar gadskārtu ieražām, sporta pasākumiem u.c. Pie kultūras nama pulcējas rancēnieši, atbraucot ar savu autotransportu.

Diemžēl kultūras nama apkārtnes dienvidu puse, kur notiek āra pasākumi un apmeklētāji var arī pastaigāties, ir sliktā stāvoklī. Dienvidu puses piebraucamais ceļš ir tehniski nolietojies. Realizējot iecerēto projektu kultūras nama apkārtne tiks veidota pievilcīgāka, sakoptāka, sakārtotāka un iedzīvotājiem labvēlīgāka. Pašreiz vide ir īpaši nelabvēlīga cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jaunajām māmiņām ar maziem bērniem un veciem cilvēkiem, jo ceļa reljefs ir ļoti nelīdzens, vide nav labiekārtota.

Projekts ir ilgtspējīgs un priecēs kultūras nama un tā apkārtnes apmeklētājus nākotnē, dos cilvēkiem vietu, kur pastaigāties, atpūsties, baudīt skaistumu. Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošanas rezultāti būs pieejami ikvienam interesentam, īpaši būs domāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jaunajām māmiņām ar maziem bērniem un veciem cilvēkiem, jo celiņu un ceļa reljefs būs gluds, piemērots pastaigām, turklāt šim projektam nākotnē būs turpinājums, jo pie kultūras nama skvēra teritorijā ir liels akmens, kuru nākotnē ar tēlnieku palīdzību ir paredzēts izveidot par piemiņas simbolu Rankas kultūras darbiniekiem.

Šis projekts būs turpinājums iepriekšējam realizētajam vides sakoptības projektam. Projekta ietvaros tiks labiekārtota publiskā teritorija un uzlabota infrastruktūra.

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 14.augusta sēdē nolemts noraidīt Māra Jansona iesniegto projektu "Rankas kultūras nama apkārtnes labiekārtošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai", jo sākotnēji projekta pieteikums tika iesniegts neatbilstoši nolikuma 8.punkta prasībām - iesniedzējs nebija biedrība vai 10 cilvēku grupa, bet precizēts pieteikums tika iesniegts pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām.