Iedzīvotāji neatbalstīja

Stāmerienas pils iebraucamā ceļa un stāvlaukuma atjaunošana

  • 19366.78
  • Stāmeriena
  • Gaida Vīksniņa

Projekta realizācijas vieta: Stāmerienas pils, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50880080074).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 366,78 EUR.

Stāmerienas pils pēc fasādes un jumta atjaunošanas piesaista ievērojamu apmeklētāju skaitu. Pēc TIC “Stāmeriena” datiem (pašvaldības uzstādītais apmeklētāju skaitītājs) jūlija mēnesī pili un tās teritoriju apmeklēja ap 5700 viesu, kuri ieradušies ar auto, moto, velo, treileriem un minibusiem, kā arī grupas ar autobusiem.

Piebraucamais ceļš un pašreizējā autostāvvieta vizuāli un funkcionāli neatbilst mūsdienu vajadzībām un prasībām. Ceļš un stāvvieta izveidota apmēram pirms 60 gadiem, un tā ir nolietojusies ar nepietiekošu ietilpību. Īpaši plaša stāvlaukuma trūkums saasinās nedēļas nogalēs, pasākumu laikā, laulību ceremonijās, kad vienlaikus pili un tās teritoriju apmeklē ļoti liels apmeklētāju skaits.

Projekta rezultātā tiktu sakārtota teritorija, paplašināts autostāvlaukums, uzlabots piebraucamais ceļš un radīta pieejamība Stāmerienas pilij un parka teritorijai, kā arī papildināta infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai.

Kontaktinformācija: Gaida Vīksniņa, viksninag@inbox.lv, tālruņa nr. 22017391.