Aktīvās atpūtas laukuma izveide Druvienas muižas parkā

Balsošanas apgabals: Mazie pagasti
  • 33881.40
  • Druvienas pagasts
  • Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki”

Projekta realizācijas vieta: “Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426 (kadastra apzīmējums:50520030315)

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 33 881,40 EUR.

Druvienas muižas parks ir pašvaldībai piederoša teritorija, kas kā parks izveidots ap 1836.gadu, kad Druvienas muiža nonāk barona Volfa īpašumā. Parka stādījumus veido ap 200 gadu veci ozoli.  Līdz 2018.gadam parku apsaimniekoja Druvienas pamatskola, izmantojot to gan atpūtai, gan sporta nodarbībām. Tajā bija izvietotas sporta stundām nepieciešamās palīgierīces, bērnu rotaļu laukums, āra lapene un neliela estrāde, sajūtu taka. Parka malās ierīkoti futbola un volejbola laukumi. Šobrīd aktīvi tiek izmantoti vien abi sporta spēļu laukumi, jo bērnu rotaļu laukuma un sportam paredzētās ierīces ir pilnīgi nolietojušās, bojātas, aktīvai lietošanai neatbilstošas. Līdz ar to Druvienas pagastā nav publiski pieejama bērnu rotaļu laukuma, kur ģimenēm ar bērniem kopā atpūsties un pavadīt brīvos brīžus.

Projekta ieviešanas rezultātā tiks demontētas vecās, savu laiku nokalpojušās ierīces muižas parka teritorijā un to vietā uzstādīts jauns, drošs, dažādiem bērnu vecumposmiem atbilstošs bērnu laukumu aprīkojums. Tā kā sporta spēļu laukumos aktīvi darbojas arī jaunieši un pieaugušie, tad blakus volejbola laukumam tiks uzstādīti četri āra trenažieri pieaugušajiem.

Projekta rezultātā tiks:

  • izveidota plašam sabiedrības lokam pieejama publiska vide,
  • uzlabota un papildināta esošā parka infrastruktūra,
  • sekmēta parka teritorijas funkcionāla aktivizēšana,

piedāvātas aktīvās atpūtas iespējas vasaras nometņu dalībniekiem, Druvienas pagasta pasākumu apmeklētājiem, tūristiem.