Rīgas ielas skvēra labiekārtošana Gulbenē

Balsošanas apgabals: Pilsēta
  • 34046.00
  • Gulbene
  • Valtis Krauklis

Projekta realizācijas vieta: Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401(kadastra apzīmējums:50010070148)

Projekta realizācijai iespējami nepieciešamais finansējums: 34 046,00 EUR.

Pateicoties aktīvu iedzīvotāju iniciatīvai, startējot Gulbenes novada pašvaldības organizētajā līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā, esošajā skvērā 2022.gadā tika atklāts bērnu rotaļu laukums. Šobrīd šo laukumu iecienījuši gan pilsētas, gan pagastu mazākie iedzīvotāji - bērni. Tajā labprāt iegriežas bērni un viņu vecāki nākot no bērnudārza mājās, gan arī ģimenes ar bērniem atbraucot iepirkties brīvdienās uz pilsētu.

Skvērā esošie celiņi gan morāli, gan fiziski savu laiku ir nokalpojuši, tāpēc tos nepieciešams atjaunot, izmantojot mūsdienīgus materiālus. Arī pārējie labiekārtojuma elementi – soliņi un atkritumu urnas, ir zaudējuši savu vizuālo izskatu, kā arī to skaits neatbilst nepieciešamībai. Projekta realizācija ļautu esošos labiekārtojuma elementus aizstāt ar mūsdienīgiem, skaistiem elementiem, kā arī tos papildināt atbilstoši pieprasījumam. Projekta gaitā plānots uzstādīt 4 jaunus soliņus, blakus tiem novietojot atkritumu tvertnes, skvēra centrālajā daļā izvietot trīs dekoratīvos puķu podus, kā arī izveidot statīvu un elektrības pievadu Ziemassvētku egles uzstādīšanai.

Projekta realizācija ļautu pilnībā sakārtot esošo skvēru, radot mūsdienīgu, kvalitatīvu un ērtu vietu, kur bērniem rotaļāties, iedzīvotājiem ērti pārvietoties un baudīt sakoptu vidi, vasarā priecāties par skaistajām ziedu kompozīcijām puķu podos, ziemā – par mirdzošo Ziemassvētku eglīti.