Realizēts

Aktīvās atpūtas vietas izveide Tirzas pagasta kopienā

  • 19773.00
  • Tirza
  • Artūrs Bumburs

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: Upesmala, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50940060019).

Projekta realizācijai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 773 EUR.

Publiski pieejamas aktīvās atpūtas vietas izveide Tirzas pagasta kopienā, īpaši ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, kā arī ar iespēju veidot kopienas sadarbību, dažādojot tās formas ne tikai savstarpēji, bet arī ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem no līdzās esošās grupu dzīvokļu mājas, tādējādi cenšoties arī viņus integrēt mūsu kopienā.

Tā būs satikšanās vieta ģimenēm ar bērniem. Vieta, kur jauniešiem pavadīt brīvo laiku, veicināt kopienas aktivitāti, rūpēties par savu fizisko veselību.

Grupu dzīvokļu mājas iedzīvotājiem tā būs vieta, kur pavadīt brīvo laiku, socializēties un integrēties vietējā kopienā.

Šāda aktīvās atpūtas vieta celtu gan Tirzas, gan Gulbenes novada tēlu, jo tā tiek atbalstīta piemērotas vides izveide jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, visai sabiedrībai kopumā un kopienā integrējamajiem grupu dzīvokļu mājas iedzīvotājiem.

Aktīvās atpūtas vietas izveide un labiekārtošana būtu nozīmīga arī tam, lai mudinātu jauniešus izvēlēties lauku teritoriju par savu dzīvesvietu.

Mums, kā Tirzas kopienai, ir svarīgi, lai ģimenēm ar bērniem, jaunatnei būtu iespēja saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, lai būtu vēlme kopā aktīvi darboties,  lai  patriotisms par savu pagastu, novadu augtu, lai nav vienalga, kas notiek pagastā un novadā.

Vieta aiz Tirzas estrādes ir piemērota, lai pēc šī projekta realizācijas attīstītu to tālāk. Piemēram, volejbola, futbola laukuma izveide. Ar minimālu pārveidi – florbola laukums, dabas takas izveide, u.c.

Tā kā Tirzas kopienai būs jāprot socializēt un integrēt savā vidū personas ar garīga rakstura traucējumiem no grupu dzīvokļu mājas, kura atrodas pretī estrādei Tirzas upes otrā krastā, tad šis projekts ir perfekti piemērots tam, lai tas tā notiktu.

Jau šobrīd Tirzas estrāde ir vieta, kas pulcē kopienas jaunatni un ģimenes ar bērniem. Ar šī projekta atbalstu būtu iespējams izveidot vietu, kur jaunatnei un ģimenēm ar bērniem jēgpilni satikties un saturīgi pavadīt savu laiku, mudināt nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, veidot pozitīvu vidi.

Tirzas estrāde vienmēr ir bijusi tā vieta, kur satiekas ne tikai pagasta jaunieši, bet arī vidējās un vecākās paaudzes ļaudis. Tur vienmēr ir sakopta apkārtne, soliņi, kur apsēsties, Tirzas upes un  Tirzaslejas, kas arī ir Tirzas pagasta centrs, tuvums. Arī citu pagastu un novadu  cilvēki, ja ne biežāk , tad pēc kapu svētkiem satiekas tieši šeit, kapiem līdzās esošajā estrādē.  

Publiski pieejamas aktīvās atpūtas vietas izveide Tirzas pagasta kopienā būs tā vieta, kur realizēt radošu kopsadarbības formu attīstību visos līmeņos. Lai top!

Neparedzētu izmaksu gadījumā, šo projektu ir iespējams realizēt daļēji, samazinot projekta apjomu.

Kontaktinformācija: Artūrs Bumburs, artursbumburs@gmail.com, tālruņa nr. 26424083.