Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu atpūtas zonas labiekārtošana un āra trenažieru ierīkošana Lizumā

  • 20000.00
  • Lizums
  • Lizuma vidusskolas attīstības biedrība

Projekta realizācijas vieta: "Akācijas", Lizums, Lizuma pagasts (kadastra apzīmējums: 50720060259).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Brīvajā laikā visu paaudžu Lizuma pagasta iedzīvotājiem ir vēlme kustēties, vingrot, atrasties svaigā gaisā. Lai šīs aktivitātes pilnveidotu, nepieciešama bērnu atpūtas zonas labiekārtošana, un āra trenažieru ierīkošana stadionā visām vecuma grupām. Esošais sporta inventārs ir vecs un nolietojies. 

Projekta mērķis: Labiekārtot bērnu atpūtas zonu un uzstādīt āra trenažierus veselīgai brīvā laika pavadīšanai. Lai realizētu projektu nepieciešams zem rotaļu laukuma ierīcēm un āra trenažieriem izveidot drošības zonu, iegādāties astoņus āra trenažierus, papildināt atpūtas zonu ar divām iekārtām bērniem vecumā no 7 - 14 gadiem. Trenažieri un rotaļu laukums būs pieejams ikvienam iedzīvotājam 24 stundas diennaktī neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības.

Kustība ir viens no mūsu dzīvesprieka un veselības avotiem. Katrā vietā iespējams atrast veidu, kā uzlabot vides kvalitāti un dot iespēju visu paaudžu iedzīvotājiem kustēties un uzturēt veselīgu dzīves veidu. Skolas parkā 2012.gadā tika iesākts veidot bērnu rotaļu laukumu, kurā ir smilšu kaste, šūpoles, karuselis, trošu tiltiņš un lapene. Vairāk kā 8 gadus nekas jauns bērnu rotaļu laukumā nav uzstādīts un esošais aprīkojums ir nolietojies. Par to liecina veiktā iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 114 respondenti, vidējais vecums 35 gadi. 35% atbildēja, ka Lizumā ir jāatjauno bērnu rotaļu laukums dažādām vecuma grupām un jāuzstāda āra trenažieri.

Pagastā līdz 6 gadu vecumam ir 89 bērni, skolā mācās 140 bērni. Lielākā daļa bērnu dzīvo Lizuma centrā. Bērni esošo rotaļu laukumu izmanto gan bērnudārza grupiņu nodarbību laikā, gan vakaros un brīvdienās. Labiekārtojot atpūtas zonu, bērni varēs ne tikai aktīvi kustēties, bet arī attīstīt roku un kāju muskulatūru, veiklību un lokanību. Kopīgās aktivitātes attīstīs bērnu saskarsmes un sadarbības prasmes, sekmēs iekšējo baiļu pārvarēšanu, radīs ticību saviem spēkiem un veicinās līdzsvara un koordinācijas attīstīšanu.

Ņemot vērā cilvēku mazkustīgo dzīves veidu un daudzās saslimšanas, āra trenažieri būtu lieliska iespēja nodarboties ar savas veselības uzlabošanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Lizuma pagasta iedzīvotājiem āra trenažieri pagastā nav pieejami. Darbojoties uz āra trenažieriem tiks trenētas visas ķermeņa muskuļu grupas, locītavas un sirds – asinsvadu sistēma. Trenažieri būs universāli, piemēroti treniņiem gan sievietēm, gan vīriešiem, kā arī bērniem vecumā no 8 gadiem.

Projektā iegādātais rotaļu laukuma aprīkojums un āra trenažieri būs piemēroti dažādām vecuma grupām, ieguvēji būs visi Lizuma pagasta iedzīvotāji, kuri ir aktīvās atpūtas cienītāji un veselīga dzīves veida piekritēji.

Kontaktinformācija: Lizuma vidusskolas attīstības biedrības pārstāve Marina Grīnberga, marina.grinberga@inbox.lv, tālruņa nr. 29146753.