Īstenojas

Bērnu rotaļlaukuma izveide un Daukstu pagasta bibliotēkas teritorijas labiekārtošana

Balsošanas apgabals: Lielie pagasti
  • 35000.00
  • Daukstu pagasts
  • Ingrīda Rubene

Projekta realizācijas vieta: “Saulītes” Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429 (kadastra apzīmējums:50480060199)

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 35 000 EUR.

 Daukstu pagasta bibliotēka ir vienīgā kultūras iestāde Daukstu ciemā, kur bērni var radoši, interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Tomēr bērniem nepieciešamas arī fiziskās aktivitātes, ko būtu iespējams nodrošināt, ierīkojot un izveidojot mūsdienīgu rotaļu laukumu. Arī neliels rotaļu laukums ir nozīmīgs, lai bērni kļūtu veselīgāki, draudzīgāki, radošāki, līdzcietīgāki. Ar rotaļu palīdzību bērni iepazīst paši sevi un pasauli apkārt, trenē fiziskās, emocionālās, sociālās, kognitīvās (izziņas) un radošās spējas.

Savulaik pie bibliotēkas tika iestādīta egle, kā kopā sanākšanas simbols, un katru gadu notiek tās pušķošana un egles iedegšanas svētki. Pie bibliotēkas ir āra lasītava, kur vasarā nesteidzīgi var palasīt grāmatu vai žurnālu, kā arī notiek dažādi pasākumi, tiek spēlētas lielformāta āra spēles. Tomēr bērniem ir vajadzīga dažādība. Projekta ietvaros vēlamies labiekārtot teritoriju pie Daukstu pagasta bibliotēkas, padarot to draudzīgu ģimenēm ar bērniem un pārveidojot savu laiku nokalpojušos apstādījumus un puķu dobes. Sakārtojot šo vietu, tā tiks izmantota efektīvāk ikdienā un būs pieejama pagasta un citiem novada iedzīvotājiem.

Daukstu ciemā dzīvo un vasaru pavada bērni no 3 gadu vecuma, tādēļ tiek plānots uzstādīt iekārtas, kas piemērotas dažāda vecuma bērniem. Plānošanas procesā tika izzinātas bērnu vēlmes un vajadzības, iesaistot viņus projekta tapšanā. Darba grupa kopā ar bērniem izplānoja rotaļu laukuma iekārtojumu un izvēlējās rotaļu laukuma iekārtas. Kopumā plānots uzstādīt 6 jaunas atraktīvas āra rotaļu laukuma iekārtas. Plānotais aprīkojums atbilst nepieciešamajiem tehniskajiem un drošības standartiem. Projekts saskaņots ar Daukstu pagasta pārvaldi