Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu rotaļu laukuma izveide Kalnienā

  • 20000.00
  • Stāmeriena
  • Biedrība "KAPO"

Projekta realizācijas vieta: Kalniena, Stāmerienas pagasts - Kalnienas parkā pretī tautas namam (kadastra apzīmējums: 50880010187).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Kalnienā nav ne skolas, ne bērnudārza, bet bērni ir. Jaunās ģimenes, kurās ir bērni, saskaras ar problēmu - lai bērniem piedāvātu iespēju rotaļāties un modernu aprīkojumu, jāmēro ceļš līdz pilsētai vai citiem ciematiem. Kalnienā vasarā mazajiem bērniem nav kur pavadīt laiku. Pie daudzdzīvokļu mājas vienīgās agrāk esošās iekārtas ir nolietojušās un demontētas, tas ir - nav vispār rotaļu iekārtu. Kalnienā veidojas uzņēmumi un ir jaunas ģimenes ar bērniem, kuras izvēlas savu nākotni saistīt ar šo vietu. Ja būtu vide, kur mazie bērni var spēlēties, tas veicinātu ģimeņu vēlmi par dzīvesvietu izvēlēties Kalnienu, kā arī vēlmi šeit palikt. Laukums veicinātu ģimeņu iekļaušanos sabiedrībā un vietējās kopienas attīstību, jo tiktu izveidota vieta, kur kopā sanākt viena vecuma bērnu vecākiem un vecvecākiem.

Kontaktinformācija: Biedrība "KAPO", biedrība.kapo@gmail.com, tālruņa nr. 29142938.