Neatbilst prasībām

Centralizētā kanalizācijas tīkla izveide Tirzas ciemā

  • 20000.00
  • Tirza
  • Kārlis Dzenis

Projekta realizācijas vieta: Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50940040293001).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Sakarā ar iespējamo piesārņojumu gruntij un videi, ko rada katras mājsaimniecības individuālā kanalizācija, vēlamies saņemt centralizētās kanalizācijas pakalpojumus. Tā kā kopējās izmaksas pārsniedz vienas kārtas pieļaujamo finansējumu, projektā piedalīsimies arī 2. un 3. kārtā.

Ir uzrakstīts un iesniegts iesniegums SIA “Gulbenes Nami” kā pakalpojuma sniedzējam ar lūgumu rast iespēju Tirzas ciema 13 mājsaimniecībām pieslēgties pie centralizētā kanalizācijas tīkla un veikt tā izbūvi. Katra mājsaimniecība apņemas par saviem līdzekļiem pieslēgties pie centralizētā kanalizācijas tīkla.

Projekta pozitīva vērtējuma rezultātā tiks uzlabota kopējā infrastruktūra Tirzas ciemā un uzlabota vides kvalitāte, kas ir paliekoša un nozīmīga iedzīvotājiem. Tiks novērsta vides piesārņošanās iespēja. 

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 14.augusta sēdē nolemts noraidīt Kārļa Dzeņa iesniegto projektu "Centralizētā kanalizācijas tīkla izveide Tirzas ciemā", jo projekta pieteikums neatbilst nolikuma 6. punkta prasībām - projekts nav pieejams visai sabiedrībai.