Daudzfunkcionālas estrādes būvniecība Lizuma skolas parkā

Balsošanas apgabals: Lielie pagasti
  • 35000.00
  • Lizuma pagasts
  • Lizuma vidusskolas attīstības biedrība

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: "Akācijas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50720060259).

Projekta realizācijai iespējami nepieciešamais finansējums: 35 000,00 EUR.

Gulbenes novadā Lizuma pagasts ir viens no aktīvākajiem kultūras, sabiedrisko aktivitāšu un uzņēmējdarbības centriem. Lizuma muiža, parka teritorija, pagasta teritorijā esošie apskates objekti katru gadu spēj piesaistīt vairāk kā 1000 tūristus un, protams, pašu iedzīvotāju interesi.

Gulbenes novada Lizuma vidusskola atrodas barona Volfa pilī, ap skolu izveidota 5ha parka teritorija. Iedzīvotāji un viesi atzinīgi novērtē sakopto parka teritoriju un pieejamību. Parks tiek uzturēts un kopts, piesaistot aizvien vairāk interesentus pavadīt brīvo laiku pastaigājoties, baudot dabu, apmeklējot pils ēku, muzeju.

Lizuma pagasta apkaimes ideju darbnīcā 2021 “Esi aktīvs-iesaisties” iedzīvotāju diskusijās viens no nākotnes projektiem tika virzīts “Sava estrāde Lizumā”. Ir atgriezusies Lizuma pagasta svētku svinēšanas tradīcija. Skolas parka teritorijā notiek gadskārtu svētku un īpašo dienu, piemēram, Māmiņdienas, Zinību dienas svinēšana, kas pulcina gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Koncerti un kultūras pasākumi tiek organizēti skolas iekšpagalmā, kā podestus izmantojot skolas kāpnes. Mākslinieku, dejotāju uzstāšanos traucē nelīdzens zemes pamats, kā arī laukuma lielums. Lielākos pasākumos apmeklētājiem nav iespējams kvalitatīvi vērot koncertus, nav pietiekošas pārredzamības.

Izbūvētā estrāde nodrošinās svētku organizēšanu atbilstoši laika apstākļiem. Estrādes atrašanās vieta nodrošinās pasākumu pārredzamību un kvalitatīvu skanējumu. Sakoptā un pieejamā infrastruktūra dos iespēju ikvienam interesantam ērtu piekļūšanu apmeklējot kādu no pasākumiem. Bērnudārza un skolas bērni varēs apgūt mācību vielu izmantojot estrādi kā zaļo klasi.