Iedzīvotāji neatbalstīja

Druvienas pagasta kapu teritorijas labiekārtošana

 • 19065.75
 • Druviena
 • Velga Černoglazova

Projekta realizācijas vieta: "Kapsēta", Druvienas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50520030175).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 065,75 EUR.

Druvienas kapu teritorijai ir sena vēsture. Tā izveidota 1824.gadā Druvienas muižas barona Malama laikā. Kapos apbedīti vairāki Poruku un Kalniņu ģimenes pārstāvji, arī dzejnieka Jāņa Poruka tēvs un māte, skolotājs Zvaigznītis. Īpaša kultūrvēsturiska nozīme ir kapu kapličai. 2008.gadā ar VKKF atbalstu tika veikts kapličas remonts. Kapličai tika nomainīts jumts, salabota zvanu torņa lūka, nomainīts arī zvanu torņa jumts. Pārējie teritorijas uzturēšanas un sakopšanas darbi ir ikdienišķi, kas saistās ar zāles nopļaušanu, atkritumu savākšanu un aizvešanu, lapu kasīšanu. Daudzu gadu garumā nav veikti nekādi teritorijas labiekārtošanas darbi. Teritorijā nav norobežotas vietas atkritumu novietošanai, trūkst konteinera plastmasas un stikla atkritumiem. Cilvēki pēc kapu uzkopšanas tos izmet pa visu kapu apkārtējo teritoriju. Visur pret kokiem atslietas vai zemē noliktas stāv vecās, nomainītās kapu apmalītes.

Kapu teritorijā nav iekārtots automašīnu stāvlaukums un velosipēdu novietne, kā rezultātā rudeņos, pavasaros un mitrā laikā kapsētas teritorijā veidojas dubļi un izdangājumi, automašīnas neorganizēti tiek novietotas kapsētas zaļajā zonā, velosipēdi atstutēti pret koku stumbriem. Ūdens ņemšanas vieta - aka - atrodas kapsētas centrālajā daļā, uz akas grodiem nav vāka, kurš sargātu aku no piebiršanas ar lapām (apkārt ļoti daudz koku), kā arī kalpotu kapu apmeklētāju drošībai. Pēc bēru ceremonijas vai kapu kopiņu uzkopšanas kapsētas apmeklētāji bieži vien kapu teritorijā ietur cienastu, pie kapiem ir veci koka soli, bet nav galda. Tāpat nav noteiktas vietas smilšu un melnzemes atvešanai. Praktiski aizaudzis un savu funkciju nepilda centrālais celiņš no ieejas kapsētā līdz kapličai. Informācija par kapu pieminekļu un apmalīšu izgatavošanu, kā arī par apbedījumu pakalpojumu veikšanu tiek piesprausta pie kokiem. Tāpēc Druvienas kapsētas teritorijas nesakārtotība, vizuāli nepievilcīgais stāvoklis, ir daudzu druvēniešu un viņu radu, draugu sāpe jau vairāku gadu garumā.

Projekta mērķis: Palielināt Druvienas pagasta kapu kultūrvēsturisko vērtību un uzlabot publisko pieejamību, uzlabot un sakārtot kapu infrastruktūru, radīt kulturālu un estētisku vidi. Labiekārtošanas darbos iesaistīt vietējo sabiedrību.

Projekta uzdevumi:

 1. Atjaunot centrālo kapu celiņu, atbrīvojot no apauguma un uzberot šķembu vai akmens oļu pamatu.
 2. Izveidot simboliskos ieejas vārtus kapsētā - no Kleivu un Murānu puses (to vēsturiskie nosaukumi).
 3. Ierīkot mašīnu un velosipēdu stāvlaukumu, nolīdzinot un uzlabojot līdz šim izmantoto teritoriju.
 4. Labiekārtot teritoriju ap aku, uzlikt akai vāku un jumtiņu.
 5. Ierīkot laukumu, kur novietot konteineru stikla un plastmasas atkritumiem, vietu kapu apmaļu novietošanai, trīs norobežotus laukumus kompostējamo atkritumu novietošanai.
 6. Paredzēt un ierīkot konkrētu vietu smilts un melnzemes atvešanai.
 7. Izgatavot un novietot galdu pie kapiem cienasta klāšanai bēru gadījumā.
 8. Izgatavot ziņojumu stendu un novietot pie kapu ieejas vārtiem.

Kontaktinformācija: Velga Černoglazova, tālruņa nr. 26410835.