Realizēts

Gulbenes skvēra labiekārtošana

  • 19064.00
  • Gulbene
  • Sandra Jefremova

Projekta realizācijas vieta: O.Kalpaka iela 49, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010010153).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 064 EUR.

Viena no būtiskākajām lietām, ko paredzēts īstenot skvēra rekonstrukcijas projektā, ir jaunas, mūsdienīgas lapenes izveide, kas saglabātu līdzšinējās lapenes funkciju, taču veiksmīgāk iekļautos pilsētas ainavā un arhitektūrā. Paredzēts esošo celiņu segumu, kas ir morāli un fiziski savu laiku nokalpojis, nomainīt pret bruģa segumu, vienlaicīgi koriģējot tā izvietojumu. Lai šobrīd vienmuļajā skvērā ienestu krāsainību un dzīvesprieku, paredzēts izveidot dažādu lapu krāsu un faktūru košumkrūmu un koku stādījumus. Kā skvēra galvenais akcents tiks izcelts esošais ozols. Zem tā tiks izvietoti sēžamkubi, kas ļaus baudīt apkārtējo ainavu, kā arī piekusušam kājāmgājējam atveldzēties ēnā. Projektā paredzēta divu apgaismes laternu ierīkošana, kas būtu ļoti būtiski tieši blakus esošo māju iedzīvotājiem, kam diennakts tumšajā laikā jādodas uz darbu, skolu vai citās ikdienas gaitās.

Projekta īstenošanas vieta – skvērs, kam garām brauc gan novada iedzīvotājs, dodoties uz blakus esošo būvmateriālu veikalu vai netālo autoostu, gan tūrists, dodoties uz dzelzceļa staciju, gan vienkārši autobusa pasažieris, caurbraucot Gulbenes pilsētai. Šobrīd liekas, ka šis skvērs un tā nozīmība mūsu pilsētas koptēlā un atpazīstamībā ir piemirsta.

Esošo celiņu segums ir katastrofāli nolietojies. Esošā lapene ir sašķiebusies, vairākas tās konstrukcijas ir sapuvušas. Daļa skvēra augu, kas ir nokaltuši, nesaprotamu iemeslu dēļ, tur joprojām atrodas.

Projekta realizācija ļautu šo skvēru padarīt novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem tīkamāku, dotu iespēju un vēlmi tajā pavadīt brīvo laiku. Arī blakus esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem un citiem gājējiem, kas ikdienas gaitās šķērso skvēru, sakārtotie celiņi dotu pozitīvas sajūtas turpmākajām dienas gaitām.

Esošo lapeni izmanto gan velobraucēji, kas piestāj atpūsties, gan blakus esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji – it sevišķi vecāka gada gājuma cilvēki, lai satiktos un ieelpotu svaigu gaisu. Esošās lapenes stāvoklis ir ļoti slikts, tā ir sašķiebusies, daļa konstrukciju ir sapuvušas. Arī vizuāli esošā guļbaļķu lapene arhitektoniski un vizuāli neiederas pilsētas ainavā. Jauno lapeni paredzēts veidot koka apdarē, ģeometriskās formas dēļ tā neatgādinātu ierasto savrupmājas lapeni, bet gan kalpotu kā sabiedriskas vietas dizaina elements.

Krāsainie stādījumi ļautu norobežot no skvēra teritorijas blakus esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu laukumu, nedaudz aizsegtu skatu uz blakus esošo būvmateriālu veikalu, kā arī piedotu parkam dzīvīgumu.

Pašreiz skvēra lielākā vērtība ir esošais ozols, kas, nepārdomātu stādījumu rezultātā, ir aizsegts un nespēj parādīt savu diženumu visā pilnībā. Projekta ietvaros paredzēts likvidēt esošo stādījumu grupu (daļa stādījumu ir jau nokaltuši), kas atrodas skvēra centrā. Tas dotu iespēju redzēt ozolu pilnā tā apjomā. Zem ozola paredzēts izvietot sēžamkubus, kas ir unikāli ar to, ka pats sēdētājs var izvēlēties, kurā virzienā sēdēt, un kādu skatu vērot.

Iestājoties tumšajam laikam, ļoti būtiska blakus māju iedzīvotājiem ir divu apgaismes laternu ierīkošana skvēra teritorijā – vienu, kas apgaismotu skvēra celiņu, kas ved no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām uz Rīgas ielas pusi, otru pie plānotās lapenes teritorijas.

Kontaktinformācija: Sandra Jefremova, sandra789@inbox.lv, tālruņa nr. 26569001.