Iedzīvotāji neatbalstīja

Jaungulbenes stadiona āra basketbola laukuma labiekārtojuma un sporta infrastruktūras atjaunošana

  • 16080.00
  • Jaungulbene
  • Mārtiņš Pētersons

Projekta realizācijas vieta: Jaungulbenes stadiona basketbola laukums, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50600040343).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 16 080 EUR.

Jaungulbenes stadions ir Gulbenes novada pašvaldībā esošs īpašums, kas laika gaitā ir tehniski nolietojies un zaudējis savu pirmatnējo pievilcību un pamatfunkciju izpildi. Kopš tika likvidēta Jaungulbenes profesionālā vidusskola, stadiona ekspluatācija ir palikusi faktiski tikai Gulbenes novada un Jaungulbenes iedzīvotāju interesēs.

Stadionam nav tikusi veikta kompleksa atjaunošana vai pārbūve ilgstošā laika periodā, taču lokālu stadiona infrastruktūru atjaunošana būtu solis pretī novada iedzīvotājiem un veselīga dzīves veida piekritējiem.

Jaungulbenes stadiona basketbola laukuma segums ir avārijas stāvoklī, ar būtiskiem virsmas izdrupumiem un dabīgiem šķēršļiem, kas ir kļuvis bīstams basketbola laukuma lietotājiem. Grozu konstrukcijas ir korodējušas, grozu vairogi ir satrupējuši un to ekspluatācijas laiks ir beidzies. Laukumam būtu jāparedz atjaunošana vismaz tādā apjomā, lai to būtu iespējams ekspluatēt droši un pēc mūsdienu labiekārtojuma standartiem.

Kontaktinformācija: Mārtiņš Pētersons, mpethersohn@gmail.com, tālruņa nr. 28353985.