Iedzīvotāji neatbalstīja

Kārtenes Pilskalna metāla torņa atjaunošana un skatlaukumu izbūve

  • 20000.00
  • Beļava
  • Biedrība "Beļavas Pilskalns"

Projekta realizācijas vieta: Strūves ģeodēziskā loka punkta Kortenhof metāla tornis, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50440020234).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Projekta ietvaros plānots realizēt Kārtenes metāla torņa četru skatlaukumu, koka kāpņu ar margām izbūvi esošajā metāla tornī, esošo metāla kāpņu aprīkošanu ar metāla margām. Esošā metāla torņa attīrīšanu no rūsas un nokrāsošanu. Informatīvā stenda izbūvi un uzstādīšanu.

Ņemot vērā Strūves ģeodēziskā loka nozīmību un unikalitāti pasaules mērogā (2005.g. Strūves loks iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā), būtu nepieciešams veikt Strūves ģeodēziskā loka, punkta Kārtene metāla torņa vietas sakopšanu, informatīvā stenda uzstādīšanu un skatlaukumu izbūvi esošajā tornī. Ieguvums būtu visiem novada iedzīvotājiem un viesiem, jo no Gulbenes paugurvaļņa augstākās vietas varētu izbaudīt gan Pilskalna atmosfēru ar tā tālajiem un ainaviskajiem skatiem, gan Strūves ģeodēziskā loka unikalitāti. Par metāla torni ir saņemts tehniskās apsekošanas atzinums, kas apliecina un iesaka veikt plānotās darbības.

Kontaktinformācija: Biedrības "Beļavas Pilskalns" pārstāvis Aivars Berkolds, tālruņa nr. 26557634.