Neatbilst prasībām

Radu vidi pats!

  • 1822.26
  • Tirza
  • Maira Ivanova

Projekta realizācijas vieta: Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50940030106009).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 1 822,26 EUR.

Projekta ideja balstīta uz skolēnu pētnieciskā darba un skolēnu aptaujas ieteikumiem. Skolēnu iniciatīvu atbalsta vecāku iniciatīvas grupa un biedrība ””KāpNes””.

Projekta mērķis: Sniegt atbalstu skolēnu iniciatīvai, radīt apstākļus mūsdienīgas un radošās vides veidošanai, iesaistot skolēnus un deleģējot līdzatbildību.

Projekta nepieciešamību nosaka:

  • Vajadzība uzlabot vidi skolā, iesaistot izglītojamos.

Pētnieciskā darba ietvaros tika veikta skolēnu aptauja, kurā skolēni ierosināja, ka darba un atpūtas vide būtu daudz interesantāka, ja skolā būtu mīkstās mēbeles (dīvāniņi, pufi, norobežojošās mēbeles), kuras ērti pārvietot un kombinēt. Paši skolēni organizēti varētu iekārtot mācību un atpūtas telpas. Tā kā paši piedalītos šīs vides veidošanā, tad arī to vairāk saudzētu un atbildētu par vides uzturēšanu, veidotos piederības un vajadzības izjūta. Mūsdienās fiziskā vide skolā veidojama, lai tā būtu elastīga, atvērta, daudzfunkcionāla, kurā būtu droši, ērti, mājīgi gan mācīties, gan atpūsties. Par traucējošu vidi uzskata to, kuru izglītojamie neuztver kā savu, tāpēc ir svarīgi iesaistīt skolēnus vides veidošanā. Iegādātais mēbeļu komplekts ļaus radoši mainīt telpu iekārtojumu, lai telpās var mācīties, piedalīties nodarbībās un pasākumos dažāda lieluma un vecuma grupas un tajās varētu notikt dažādu veidu aktivitātes. Praktiskie, sēdēšanai paredzētie dažāda veida pufi un dīvāni piemēroti novietošanai gan uz skatuvēm, gan dažādās koptelpās. Tos iespējams novietot citu citam līdzās dažādās kombinācijās. Tie ir daudzfunkcionāli un piemēroti izmantošanai kā skolās, tā pirmsskolās un bērnudārzos, aktu zālēs, brīvdabas aktivitātēs. Mēbeles nodrošina daudzveidīgas izvietošanas un izmantošanas iespējas.

  • Vajadzība sniegt atbalstu skolēnu iniciatīvai.

Skolēnu veiktais pētnieciskais darbs un aptaujā izteiktie priekšlikumi ir sabiedriskā labuma iniciatīvas, kas attīsta pilsoniskas līdzdalības īpašības un izpratni par demokrātisku valsti. Skolēniem ir svarīgi saņemt pozitīvu novērtējumu no sabiedrības, mācoties uzņemties līdzatbildību.

Projekta labuma guvēji ir Tirzas pamatskolas skolēni, skolotāji, vecāki, mūžizglītības un neformālo aktivitāšu dalībnieki, pirmsskolas vecuma bērni. Pārvietojamo mēbeļu komplektu varēs izmantot arī dažādos neformālos un formālos pasākumos Tirzas kultūras namā, bibliotēkā, pagasta novadpētniecības krātuvē. Izmantojot dažādu elementu skaitu un izvietojumu, tos var kombinēt atbilstoši nepieciešamībai – sēdēšanai atpūtas vietās, klasēs, nodarbībās, dažādas saliedējošas aktivitātes, izmantot kā rekvizītus. Gan skolā, gan Tirzas kultūras namā un bibliotēkā tiek realizētas iedzīvotāju iniciatīvas, kuru interesantākai norisei varētu izmantot projektā iegādāto kombinējamo mēbeļu radītās iespējas. Šādas viegli pārvietojamas un kombinējamas mēbeles palīdz nodrošināt nepiespiestu, draudzīgu vidi.

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2020.gada 14.augusta sēdē nolemts noraidīt Mairas Ivanovas iesniegto projektu "Radu vidi pats!", jo projekta pieteikums neatbilst nolikuma 6.2. apakšpunkta prasībām - nav saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība.