Iedzīvotāji neatbalstīja

Sabiedriski pieejamas atpūtas vietas izveide pie Tirzas Biedrības nama

 • 19995.67
 • Tirza
 • Dace Eihmane

Projekta realizācijas vieta: Biedrības nams, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50940040255001).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 995,67 EUR.

Projekta mērķis: Izveidot sabiedriski pieejamu atpūtas vietu pie Tirzas Biedrības nama, kurā atrodas kultūras nams, bibliotēka, pagasta pārvalde. Blakus esošajā zaļajā zonā regulāri notiek dažādi brīvdabas pasākumi – dažādu svētku svinēšana, gadatirgi, bet pašlaik nama apkārtnē ir tikai divi soli un asfaltēts automašīnu stāvlaukums. Šajā vietā, kur no 20.gs. sākuma līdz 1940.gadu vidum atradās Tirzas Lauksaimniecības izstāžu laukums, ir iespējams izveidot piemērotu atpūtas vietu ar skatuvi un skatītāju vietām.

Iedzīvotāju atbalsts:

       - 2018. gadā Tirzas pagastā tika organizēts iedzīvotāju forums – apkaimes ideju darbnīca, kurā kā viena no populārākajām idejām, kas būtu jāuzlabo vai jāvieš Tirzas pagastā, tika minēta iedzīvotāju satikšanās un atpūtas vieta un Biedrības nama apkārtnes labiekārtošana.

        - 2020. gada jūnijā projekta iniciatīvas grupas izveidotajā aptaujā par Liepu laukuma izveidi piedalījās 90 personas, izsakot atbalstu iniciatīvai. Aptaujā 88 iedzīvotāji atbalstīja šo ideju un izteica savus priekšlikumus: uzstādīt šūpoles un citus bērnu laukuma objektus, ierīkot ugunskura vietu, strūklaku, uzcelt nelielu skatuvi ar sēdvietām, apstādīt ar zaļumiem.

Projekta nepieciešamību nosaka:

 • Iedzīvotāju atbalstīta vajadzība pēc atpūtas un satikšanās vietas pagasta faktiskajā centrā.

Tirza ir apdzīvota vieta, kurā sociālās, kultūras, izglītības un sporta aktivitāšu zonas ir „izstieptas” 3 km garumā, un tās atrodas tālu viena no otras. Tirzai noteikta centra vietas izveide ir nepieciešama, lai papildinātu jau esošās Biedrības nama sabiedrības pulcēšanās un atpūtas iespējas, ar iespēju to darīt brīvdabas pasākumos un ikdienā, ciema ģeogrāfiskajā centrā. Šī vieta būtu nozīmīga arī dažāda vecuma grupām: senioriem, kur apsēsties, ejot uz veikalu, jauniešiem, kur satikties ar vienaudžiem, ģimenēm ar bērniem u.c. Tirzas centrālās vietas pilnveidošana dotu iespēju tālāku ideju realizēšanai.

 • Iedzīvotāju atbalstīta vajadzība pēc piemērotas vietas nelieliem koncertiem un pasākumiem.

Tirzas pagasta kultūras nams ir bagāts ar daudzveidīgiem augstas kvalitātes pašdarbnieku kolektīviem un plašā apkārtnē ir izslavēts ar saviem kultūras pasākumiem. Diemžēl nav iespējams rīkot iekštelpu un brīvdabas pasākumus vienviet, jo Tirzas lielā estrāde atrodas gandrīz 2 km attālumā, kā arī - pēc sava mēroga nav piemērota brīvdabas pasākumiem, kuros piedalās nelieli pašdarbības kolektīvi vai atsevišķi solisti. Kvalitatīvi izveidots Liepu laukums dažādiem kultūras pasākumiem spēs piesaistīt arī cilvēkus no citiem novada pagastiem un citiem Latvijas reģioniem. Nelielā skatuve blakus Biedrības namam dotu iespēju labos laika apstākļos organizēt mēģinājumus arī brīvdabā. Tirzā ir tradīcija lielākos pasākumos organizēt arī vietējo mājražotāju tirgu. Pašlaik tirgus vieta nav patstāvīga, tā bieži tiek mainīta – tas samazina potenciālo interesentu un pircēju skaitu.

 • Tirzas attīstības biedrības atbalstīta projekta iniciatīva sakarā ar arhitektūras pieminekļa Tirzas – Velēnas Biedrības nams piegulošā Lauksaimniecības izstāžu laukuma darbības atjaunošanu.

Blakus Tirzas biedrības namam 20.gs. sākumā notika pirmā Tirzas Lauksaimniecības izstāde un vēlāk tā ar lieliem panākumiem tika organizēta ik pēc pieciem gadiem. Šobrīd šis vēsturiskais laukums stāv aizmirstībā. Tā iedzīvināšana jaunā veidolā un jaunu piepildījumu, būtu liels ieguvums arī no kultūrvēsturiskā aspekta.

Projektā paredzēts:

Izbūvēt nelielu skatuvi, ugunskura vietu un mobilus skatītāju solus, kurus var transformēt kā tirgošanās vai izstāžu galdus, izveidot skatuves un laukuma apgaismojumu. Nelielā skatuve - 163 m2 -  ir „iekomponēta” starp lielajām liepām (apkārt laukumam un tā centrā ir senas liepas, tādēļ vietai dots nosaukums Liepu laukums). Skatuvei ir paredzēts kora podests, lai vienlaicīgi var uzstāties gan dejotāji, gan dziedātāji. Pie skatuves ierīkota ugunskura vieta. Laukumā izvietoti mobili soliņi, kas izmantojami arī kā galda virsmas.

Nākamajās projekta realizācijas kārtās plānots izveidot t.s. „zaļo sētu” – dzīvžogu, kas atdala Liepu laukumu no pašreizējās mašīnu stāvvietas, ieeju laukumā paredzot caur simboliskiem koka vārtiņiem, kas krāsoti Tirzas brunču krāsās vai izveidoti kā vēsturiskie Tirzas Lauksaimniecības izstāžu vārti, kā arī - ierīkot atpūtas vietu ar lauka trenažieriem un bērnu rotaļu laukuma objektiem.

Projekta ieguvumi: 

 1. Iespēja rīkot Kultūras nama pasākumus vienviet sasaistē gan iekštelpās, gan brīvdabā. 
 2. Tiks ierīkota jauna sabiedrības pulcēšanās vieta pašā Tirzas ciema un pagasta centrā, tādējādi bagātinot šīs vietas sabiedrisko, administratīvo un kultūras centra funkciju.
 3. Jaunu impulsu iegūs Tirzas kultūras nama āra svētku pasākumi, tajā skaitā mājražotāju tirdziņi. 
 4. Vēsturiskais Tirzas – Velēnas lauksaimniecības nams jaunā veidolā atgūs savu lauksaimniecības izstāžu teritoriju. 
 5. Vieta pie Biedrības nama ir ar lielu radošo potenciālu. Tirzas centra izveide jau tagad rosina vairākas radošas idejas, kas veicinātu Tirzas turpmāku attīstību.

Kontaktinformācija: Dace Eihmane, daceeihmane@inbox.lv, tālruņa nr. 26619262.