Neatbilst prasībām

Sapņu terase Lejasciemā

  • 18405.66
  • Lejasciems
  • Biedrība "Labākai rītdienai"

Projekta realizācijas vieta: Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads (Kadastra apzīmējums: 50640120435).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 18 405,66 EUR.

Savlaik Lejasciems bija nozīmīgs administratīvais centrs, 1928 gadā Lejasciems tika pasludināts par pilsētu un ieguva savu ģērboni, kas apzīmēja zelta laukus upes krastos. Ciemam bija sava  baznīca, taču Otrā pasaules kara laikā tā tika nopostīta, atstājot Lejasciemu bez dvēseles centra.

Lejasciemu par mājvietu, pēdējā pusotra gada laikā, ir izraudzījušās desmit jaunu ģimeņu, pārsvarā ģimenes ar bērniem, tas liecina, ka Lejasciems attīstās, tāpēc negribam atstāt novārtā arī garīgo, dvēselisko un sevis izzināšanas dzīvi.

Mēs, biedrība „Labākai Rītdienai”, vēlamies radīt sabiedrībai unikālu- publiski pieejamu vietu, kura būtu sasniedzama jebkurā diennakts laikā- “Sapņu terase”. Sapņu terases mērķis ir radīt  nomierinošu sajūtu, kas rosina izzināt sevi, meklēt un saņemt dzīvē sev svarīgās atbildes vai vienkārši pasapņot pēc darba dienas.

Sapņu terases arhitektūra ir veidota tā, lai rosinātu cilvēkā iekšējo transformāciju. Sapņu terases iekštelpa saplūst ar debesīm un apkārtējo dabisko vidi, to panāk gan Sapņu terases forma, kas veidota kā centrs, kā zieds, kura detaļas vērstas uz augšu, gan koka balsti, kas simboliski attēlo koku, kura zari vērsti pretī debesīm. Paceļot acis augšup ir redzamas debesis, bet no ārpuses, atplaukušajā jumta spoguļstiklā, rotājas debess atspīdums. Par Sapņu terases atrašanās vietu tika izraudzīts Lejasciema centrā nesen sākts veidotais dārzs, kas tika  sākts veidot pēc iedzīvotāju iniciatīvas 2018. gadā. Sajūtu parka dārza stādījums  tiek veidots atbilstoši gadalaikiem raksturīgās krāsu gammās, ar laiku šis dārzs pilnveidosies, padarot Sapņu terases atrašanās vietu daudz īpašāku.

Tā kā Sapņu tearases arhitektūra un nozīmīgums ir veidots tā, lai tas kļūtu par vides objektu Vidzemē un Latvijā ne vien šodienai, bet nākamajām paaudzēm, tad tās būvniecība pārsniedz šajā projektā paredzamās izmaksas. Kopējās izmaksas ar PVN ir 89617, 61 EUR. Ar šī projeta palīdzību vēlamies uzsākt īstenot šo nozīmīgo vietu. No būvdarbiem- ielikt pamatus, kuros ietilpst zemes darbi un lentveida pamati pa perimetru, sākt būvkonstrukcijas slēpto būvkalumu un individuāli izgatavotos metāla savienojumus un no arhitektūras paredzēta ir grīdas būvniecība.

Šīs terases mērķa grupa ir gan tūristi, gan sabiedrības locekļi, kuri netiek šķiroti pēc vecuma, dzīvesvietas, sociālā stāvokļa, tautības, nacionālajiem uzskatiem, reliģiskās piederības. Redzot šobrīd pasaulē un Latvijā notiekošo situāciju, pandēmijas iespaidā arvien vairāk saspringto un emocionāli izmisušo cilvēku, saprotam, ka šobrīd pasaulē kā nekad agrāk ir nepieciešams padomāt par cilvēka emocionālo un garīgo veselību. Tāpēc izveidotā Sapņu terase, būs vieta, kura vienmēr  būs atvērta ne tikai cilvēkiem grūtā brīdī, tā aicinās jauniešus, bērnus, ārzemju ciemiņus, dažādus tūristus apzināties savu identitāti, rosinās veidot arī savu personisko pasauli daudz skaistāku, tīrāku un sabiedrībai noderīgāku. Sapņu terase būs piemērota, lai šeit norisinātos tādi dzīvē īpaši notikumi, kā bērna kristības, bērnības svētki un pat laulību ceremonijas. Viens no izveidotās Sapņu terases mērķiem ir arī piedāvāt sabiedrībai  īpašus nelielus pasākumus, kuri rosina savas identitātes apzināšanos un emocionālu piepildījumu.

Realizējot projektu pie sasniegtajiem rezultātiem palielināsies ne tikai Lejasciema pievilcība un Garīgās dzīves attīstība, bet arī reģiona infrastuktūras attīstība, Vidzeme un Gulbenes novads kļūs vēl pievilcīgāks tūristiem, veicinot vietējās teritorijas attīstību un integrējot tūrisma piedāvājumu.

 

 

Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisijas 2021.gada 7.jūlija sēdē nolemts noraidīt Biedrības "Labākai rītdienai" iesniegto projektu "Sapņu terase Lejasciemā", jo projekta pieteikums neatbilst nolikuma 6. punkta prasībām - projektu pilnā apjomā nav iespējams realizēt viena gada laikā no tā apstiprināšanas brīža un projekts realizēts tikai daļējā apjomā nesniedz paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību.