Iedzīvotāji neatbalstīja

Saules paneļu sistēmas izveide uz Gulbenes novada vidusskolas piebūves jumta

  • 13310.00
  • Gulbene
  • Jānis Strods

Projekta realizācijas vieta: Skolas iela 10B, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010020060006).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 13 310 EUR.

Mūsdienās bieži tiek runāts par alternatīvas enerģijas ieguves veidiem un zaļo enerģiju. Viens no enerģijas ieguves veidiem ir saules enerģija. Tomēr tā jāprot arī efektīvi iegūt un izmantot. Lai vairotu informētību par šo alternatīvo ieguves veidu, projekta ietvaros plānots veidot efektīvas izmantošanas monitoringa sistēmu tuvu izglītības iestādei – Gulbenes novada vidusskolai.

Projekta rezultātā tiek izveidotas divas saules paneļu sistēmas (~600w jaudu katra):

  • viena ir stacionāra (potenciāli ne tik efektīvs risinājums);
  • otra seko līdzi saulei (potenciāli efektīvāks risinājums).

Papildus aprīkojums:

  • saražotās elektroenerģijas fiziskas izmantošanas - ierīču uzlādes punkti;
  • monitors datu atspoguļošanai visiem interesentiem.

Izveidotais risinājums ne tikai parādītu atšķirību efektīvas saules paneļu sistēmas izmantošanā, bet arī paaugstinātu skolēnu un apkārtējo iedzīvotāju mācību/ izziņas potenciālu. Plānots, ka datus ievāc un apstrādā skolēni, tādā veidā veidojot izpratni par alternatīvas enerģijas iegūšanas veidiem, efektīvu iegūšanu. Iegūto informāciju atspoguļotu grafikos un tabulās, to publicētu, kā arī varētu izmantot zinātnisko darbu rakstīšanai. Sistēma tiktu izmantota arī tādu mācību priekšmetu kā fizikas, matemātikas, ģeogrāfijas u.c. praktiskā apgūšanā. Saules paneļu sistēmai, kas seko līdzi saulei, nepieciešama konfigurēšana – arī šo procesu plānots uzticēt skolēniem ar skolotāju līdzdalību, kā arī izziņas funkcijai piedāvāt iespēju citiem apmeklētājiem izbaudīt alternatīvās enerģijas ieguves izmaiņas – izmainot sistēmas paneļu stāvokli attiecībā pret sauli. Sistēma kā mācību objekts var tikt piedāvāta visiem interesentiem – citām skolām, interešu izglītības grupām u.c.

Papildus monitoringa un izpētes funkcijai, saražoto elektroenerģiju varēs izmantot visi interesenti uzlādējot savus telefonus, datorus, elektro riteņus/ skūterus. Funkcijas nodrošināšanai tiks izveidotas pieslēgvietas skolas publiskajās telpās. Saulainā dienā, stundas laikā tiek saražota 1kwh elektroenerģija, ko var izmantot uzlādējot, piemēram, telefonus. Ja vidēji vienas mobilās ierīces uzlādei nepieciešamas 10 vatstundas (10wh = 0.01kwh), tad pa šo laiku būtu iespējams uzlādēt 100 mobilās ierīces.

Uz publiskā monitora tiktu attēlota: abu sistēmu saražotā elektroenerģija laika periodā/ konkrētajā momentā, datu atspoguļojums grafikos, sistēmu stāvoklis attiecībā pret sauli. Grozāmas sistēmas galvenā doma ir iegūt maksimālo atdevi no saules paneļiem. Maksimāla jauda ir iegūstama brīdi, kad saules stari krīt 90 °(-/+ 5 °) leņķī.

Kontaktinformācija: Jānis Strods, strods.janis@inbox.lv, tālruņa nr. 26860838.