Iedzīvotāji neatbalstīja

Skolas ielas dīķa un tā apkārtnes labiekārtošana

 • 19122.36
 • Gulbene
 • Anita Birzniece

Projekta realizācijas vieta: Skolas iela 5, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums:50010020077).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 122,36 EUR.

Palielinoties iedzīvotāju labklājībai, palielinās arī nepieciešamība pēc mašīnu stāvlaukumiem pilsētas daudzīvokļu māju kvartālos. Redzot tendenci, mašīnu dēļ, pilnībā zaudēt zaļo zonu, vai to atstāt minimālā un nelabiekārtotā formātā, Skolas ielas kvartāla iedzīvotāji, kas dzīvo ap dīķi, ar šo projektu vēlas aktualizēt tēmu - māju kvartālos nepieciešama arī zaļā zona.

Runājot ar pilsētas un novada speciālistiem, ir saņemta informācija, ka nākotnē arī Skolas ielas kvartālā ir plānota asfalta seguma sakopšana un jaunu mašīnu stāvlaukumu izbūve. Tādēļ, respektējot iedzīvotājus – šoferus un pilsētas nākotnes plānus, esam kopīgi pārrunājuši iespējas gan mašīnu stāvlaukumu izbūvei, gan iespēju saglabāt un atjaunot zaļo zonu  - Skolas ielas dīķi un tā apkārtni.

Projekta primārais mērķis ir iztīrīt Skolas ielas dīķi un sakopt apkārt esošos kokus un apkārtnes teritoriju. Sekundārais mērķis – aktualizēt tēmu – zaļās zonas daudzīvokļu māju kvartālos plašākā pilsētas un novada mērogā.

Projekta ietvaros plānots:

 1. Apkārt dīķim celiņa un dīķa kāpņu demontāža.
 2. Bīstamo koku izciršana, esošo sakopšana un jauno iestādīšana (pēc dīķa tīrīšanas).
 3. Dīķa tīrīšana, dūņu izvešana, zāliena atjaunošana.
 4. Celiņu atjaunošana, jauno soliņu vietu (divas jaunas vietas) izbūvēšana.
 5. Soliņu (5) un atkritumu urnu (4) iegāde un uzstādīšana (nepieciešamība, bet nepietiekams projekta finansējums. Plānots runāt ar māju iedzīvotājiem, ko darīt nākotnē).
 6. Kāpņu dīķī atjaunošana (nepieciešamība, bet nepietiekams projekta finansējums. Plānots runāt ar māju iedzīvotājiem, ko darīt nākotnē).
 7. Elektriskās strūklakas, apgaismojuma iegāde un uzstādīšana (vēlme, bet, iespējams, nav nepieciešamība).
 8. Dzīvžoga iestādīšana, kas atdala zaļo zonu no mašīnu stāvlaukumiem (lūgums dīķa tīrīšanas projektu realizēt cieši kopā ar Skolas ielas kvartāla braucamo daļu remontu un jaunu stāvlaukumu izbūvi, tehniskajā projektā iekļaujot arī zaļās zonas saglabāšanu un labiekārtošanu).

Kontaktinformācija: Anita Birzniece, birznieceanita@gmail.com, tālruņa nr. 26698096.