Īstenojas

Spārītes parka ietves atjaunošana

Balsošanas apgabals: Pilsēta
  • 35000.00
  • Gulbene
  • Biedrība “Dēms”

Projekta realizācijas vieta: B Blaumaņa iela 27B, Skolas iela 8C, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 Spārītes parks (No Brāļu kapu ietves līdz Sporta ielai un līdz Skolas ielai) (kadastra apzīmējums:50010030027; 50010020290)

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 35 000,00 EUR.

Esošās ietves segums ir no sabrukuša asfalta seguma, nelīdzens, grūti izmantojams staigāšanai, māmiņām ar bērnu ratiņiem un vizuāli nepievicīgs. Ikdienā pa parku pārvietojas visa vecuma Gulbenes iedzīvotāji un pilsētas viesi. Ietves posms savieno jau pārbūvēto celiņu Blaumaņa ielas pusē un Ozolu ielu. Kā arī no Sporta ielas līdz Skolas ielai. Nepieciešams atjaunot segumu, līdzenu. Ar līdzvērtīgu celiņa segumu kāds tas ir jau pārbūvētajā parka daļā. Tāpat līdzekļu pietiekamības gadījumā, jāuzstāda jauni soliņi un atkritumu urnas.