Iedzīvotāji neatbalstīja

Sporta aktivitāšu centra teritorijas labiekārtošana

  • 20000.00
  • Gulbene
  • Biedrība "Gulces Gēns"

Projekta realizācijas vieta: Blaumaņa iela 46A, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010040054).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

2011. gadā biedrība „Gulces Gēns” pārņēma lietošanā teritoriju Blaumaņa ielā 46A un daļu ēkas sporta aktivitāšu centra izveidei. Iepriekš šī zeme tika izmantota kā būvgružu izgāztuve, bet ēkas daļa bija pamesta. Pateicoties sponsoriem, biedrības biedriem un brīvprātīgajiem, teritorija tika sakopta, izveidojot nelielu kalniņu ziemas sporta veidiem, tika izveidots un uzstādīts ielu vingrošanas laukums, kā arī tukšajās telpās ierīkots skeitparks. Teritorija vairākus gadus kalpoja dažādiem ielu sporta veidu treniņiem un sacensībām. Tika mēģināts piesaistīt finansējumu papildus laukumu izveidei un teritorijas labiekārtošanai, bet diemžēl neveiksmīgi.

Katru gadu lietainos laikapstākļos teritorijas ieeja un durvis uz iekštelpu skeitparku applūst, ierobežojot piekļuvi sporta aktivitātēm. Ar šī projekta atbalstu vēlamies novērst šo problēmu, izbruģējot teritorijas ieeju, kā arī izveidot nelielu stāvlaukumu, lai teritorijas apmeklētāju auto netraucētu mašīnām, kas dodas garāžu masīva virzienā. Papildus vēlamies izveidot mākslīgā seguma (zālājs, gumija) laukumu tādiem sporta veidiem kā ielu futbols, florbols, basketbols. Biedrības īpašumā ir viens futbola, florbola bortu laukums, kuru varētu izvietot uz jaunā seguma. Labiekārtojot teritoriju un izveidojot jaunu laukumu, tā kļūs pieejamāka un daudzpusīgāka sporta aktivitāšu vieta visa vecuma iedzīvotājiem. Turpinot sadarbību ar citām nevalstiskajām organizācijām, jauniešu centriem un iedzīvotāju grupām, vēlamies dot iespēju visiem interesentiem rīkot savus pasākumus/ sacensības labiekārtotā teritorijā.

Kontaktinformācija: Biedrības "Gulces Gēns" pārstāvis Oskars Kreišmanis, oskarskreismanis@inbox.lv, tālruņa nr. 29232917.