Iedzīvotāji neatbalstīja

Bērnu rotaļu laukums Šķieneros

  • 17042.85
  • Stradi
  • Ģirts Mezītis

Projekta realizācijas vieta: Šķieneri 6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50900020700).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 17 042,85 EUR.

Projekta mērķis ir veicināt Šķieneru ciema bērnu attīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu – drošu un mūsdienīgu rotaļu un atpūtas laukumu, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Šobrīd esošais bērnu laukums rada bažas par bērnu drošību. Šķieneru 6,7,1,2,3 dzīvojamo māju iedzīvotāji, bērni un to vecāki, jau vairākkārt ir pārrunājuši idejas, kādu vēlētos redzēt bērnu laukumiņu. Lai radītu bērniem drošu vidi, iedzīvotāji vēlas kvalitatīvu, mūsdienīgu un ilgmūžīgu rotaļu laukumu.

Kontaktinformācija: Ģirts Mezītis, mezitis-sotis@inbox.lv, tālruņa nr. 29858585.