Iedzīvotāji neatbalstīja

Druvienas pagasta centra apgaismojuma ierīkošana

  • 20000.00
  • Druviena
  • Druvienas pagasta attīstības biedrība "Pērļu zvejnieki"

! Atceries - par projektu var balsot tikai Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu! Ja neesi deklarējies, to var izdarīt ŠEIT.

Projekta realizācijas vieta: Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50520030277; 50520030280).

Projekta realizācijai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Druvienas pagastā vēlamies realizēt projektu “Druvienas pagasta centra apgaismojuma ierīkošana”. Ielu apgaismojums ir viena no ceļu infrastruktūras aprīkojuma sastāvdaļām, kam ir būtiska nozīme labas redzamības nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā, satiksmes un sabiedrības vispārējās drošības uzlabošanā. Līdz šim daļu centra teritorijas – ceļu no kultūras nama līdz skolas ēkai – apgaismo trīs laternas. Tās tika uzstādītas ar mērķi, lai Druvienas skolēni, kuri pēc stundām brīvajā laikā  ļoti daudz laika pavadīja kultūras namā, darbodamies dažādos interešu izglītības pulciņos, tur varētu nokļūt pa drošu, apgaismotu ceļu. Šobrīd situācija ir mainījusies un radusies nepieciešamība papildināt esošo ciemata centra apgaismojumu, lai bērni, kuri mācās blakus pagastu skolās, atbraucot ar skolas autobusu rudens un ziemas vakaros, varētu izkāpt apgaismotā autobusa pieturā un doties mājup pa apgaismotu ceļu. Papildus apgaismojums nepieciešams ceļam, kas ved no daudzdzīvokļu mājas “Gatves” gar pamatskolu, pie autobusa pieturas un tālāk pa aleju Pērles virzienā. Tādējādi diennakts tumšajā laikā tiktu izgaismota lielākā daļa centra teritorijas, arī Centra dīķa labiekārtotā teritorija, ceļš uz vietējiem veikaliem. Šis ceļa posms diennakts tumšajā laikā grimst pilnīgā tumsā un nav drošs ne gājējiem, ne braucējiem (braucēji nevar laikus pamanīt gājējus ceļa malās).

Biedrības organizētajā aptaujā par nepieciešamajiem infrastruktūras uzlabojumiem Druvienas pagastā, par šo ideju nobalsojuši vairākums aptaujā iesaistīto iedzīvotāju – 36%.

Kontaktpersona: Druvienas pagasta attīstības biedrības "Pērļu zvejnieki" pārstāve Velga Černoglazova, perluzvejnieki@inbox.lv, tālruņa nr. 29465217.