Iedzīvotāji neatbalstīja

Gulbenes novada vidusskolas iekšējās un ārējās vides uzlabošana

  • 15773.00
  • Gulbene
  • Arnita Zipova

Projekta realizācijas vieta: Līkā iela 21, Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010070129, 50010020061).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 15 773 EUR.

Gulbenes novada pašvaldība 1.augustā izveidojusi vienu skolu, kas atradīsies 2 adresēs. Vēlamies uzstādīt vienādas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas un āra tenisa galdus pie abām ēkām, padarot interesantāku un sabiedrībai pieejamāku vidi ap skolu.

Domājot par vienas izglītības iestādes izveidošanu, vēlamies tās vidi padarīt par pulcēšanās vietu bērniem, par vietu, kur gribās atgriezties katru rītu, par vietu, ar kuru gribam un varam lepoties. Mēs katrs cenšamies radīt mājīgu vidi savā personīgajā telpā. Mēs meklējam radošas idejas un izvērtējam finanšu iespējas, lai piepildītu savus sapņus par ērtu un arī skaistu dzīvi. Arī publiskā telpa, ņemot vērā gan īpašumtiesības, gan atrašanās vietu, gan vēsturisko nozīmību un personisko iesaisti un ieinteresētību, prasa tikpat lielu darbu. Projekts sekmē pilsonisko līdzdalību publiskajā telpā, dialogu un informācijas apmaiņu, kā arī pilsoniskās sabiedrības attīstību. Lai mēs labi justos publiskā vietā, sarīkojumā vai atpūtas pasākumā, ir daudz priekšnosacījumu.

Projektā risināmā problēma: tas, ko mēs spējam ietekmēt – vai vieta ir sakopta un ērta. Šobrīd ir izveidota viena skola Gulbenē, bet trūkst nelielu “knifiņu”, kas šo iestādi padarītu vienotāku starp abām adresēm. Mūsu labsajūta ir atkarīga ne tikai no tīrības, bet arī apkārtējo uzvedības un attieksmes – tātad svarīga ir ikviena un visu kopā uzturētā motivācija un vēlēšanās vidi saglabāt, uzturēt un pilnveidot.

Projekta mērķis: rūpēties par teritoriju un attīstīt to, rodot arvien jaunus, aizraujošus brīvā laika pavadīšanas piedāvājumus, veidojot kvalitatīvu, visos gadalaikos izmantojamu, cilvēka attīstību veicinošu, kreatīvu, izzinošu un veselību uzlabojošu apkārtējo vidi, tās radīšanā iesaistot pašus iedzīvotājus.

Šādas brīvā laika atpūtas zonas arvien biežāk kļūst kā tikšanās vietas, kur savstarpējā komunikācija notiek starp visām paaudzēm. Daudzi vecāki pastāvīgi norāda, ka lielākoties komunikācija ar citiem vecākiem notiek “atpūtas zonās”, veidojas jaunas bērnu draudzības.

Kontaktinformācija: Arnita Zipova, arnitazip@inbox.lv, tālruņa nr. 26496541.