Iedzīvotāji neatbalstīja

Spārītes parka ietves seguma atjaunošana

  • 19765.35
  • Gulbene
  • Biedrība "Dēms"

Projekta realizācijas vieta: Spārītes parks, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010030027).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 765,35 EUR.

Projekta mērķis ir atjaunot Spārītes parka daļas no Brāļu kapiem līdz Sporta ielai (paralēli Asaru ezeram) ietves segumu, tā padarot Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem drošāku un ērtāku pārvietošanos pa šo parka daļu. 

Pārvietojoties pa Spārītes parku diennakts tumšajā laikā, parka daļā, kurā nav atjaunots ietves segums, ir nedroši un bīstami, sevišķi, ja pārvietojas ar velosipēdiem, jo šī brīža ietves segums ir ļoti sliktā stāvoklī. Tieši tāpat šis neatjaunotais ietvju segums pārvietoties rada grūtības ne tikai gājējiem vai velosipēdistiem, bet arī jaunajām māmiņām, kuras dodas pastaigā ar savām atvasēm un izmanto bērnu ratiņus.

Aktualitāte – 2020.gada jūlijā tika atklāta Spārītes parka daļa (no Brāļu kapiem uz Blaumaņa ielas pusi), kurā tika atjaunoti celiņi, uzstādīts apgaismojums, soliņi un atkritumu urnas. Būtu nepieciešams atjaunot celiņu segumu arī otrā Spārītes parka daļā, tā padarot Gulbenes pilsētas teritoriju sakoptāku un drošāku ikvienam iedzīvotājam.

Ietvju seguma atjaunošana nepieciešama ne tikai, lai radītu pievilcīgu tēlu Spārītes parkam, bet lai tas būtu Gulbenes iedzīvotājiem pieejamāks un drošāks. Ja parka otrā daļā tiktu atjaunots ietves segums, tad tas veidotu arī vienotu koptēlu visam Spārītes parkam.

Projekta ietvaros ir plānots atjaunot ietvju segumu, izmantojot tādu pašu materiālu un darba tehniku kāda ir izmantota Spārītes parka atjaunotajā daļā. Kopējais ietves garums (no Brāļu kapiem līdz Sporta ielai), kas būtu jāatjauno, ir 363 metri, 2,5 metru platumā (t.sk. josla, kur jāveic apzaļumošanas darbi).

Sekojoši darbi, kas būtu jāveic:

  • ietves vecā seguma demontāža;
  • seguma utilizācija;
  • planēšana;
  • ietves smilts kārtas izbūve;
  • grants virskārtas izbūve;
  • apzaļumošana.

Kontaktinformācija: Biedrības "Dēms" pārstāve Anita Birzniece, birznieceanita@gmail.com, tālruņa nr. 26698096.