Iedzīvotāji neatbalstīja

Tīklu piramīdas uzstādīšana pie Gulbenes 3.PII "Auseklītis"

  • 10269.74
  • Gulbene
  • Biedrība "Mēs Auseklītim"

Projekta realizācijas vieta: Nākotnes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50010040177).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 10 269,74 EUR.

Tīklu piramīda ir populārs bērnu izklaides, atpūtas un sporta objekts gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērniem. Šobrīd Gulbenes pilsētā nav uzstādītas nevienas tīklu piramīdas, tāpēc tās izbūve Nākotnes ielas kvartālā būtu ieguvums kā bērnudārza bērniem, tā citiem jaunākās paaudzes gulbeniešiem.

Tīklu piramīdas uzstādīšana biedrībai “Mēs Auseklītim” ir jau sens sapnis, kas līdz šim nav izdevies projekta izmaksu dēļ. Biedrība ir dibināta, lai uzlabotu fizisko un emocionālo vidi bērnudārzā, tajā darbojas aktīvi pirmsskolas pedagogi un bērnu vecāki. Līdz šim ar biedrības gādību ir realizēti vairāki mazie projekti pieaugušo neformālās izglītības jomā, kā arī infrastruktūras uzlabošanai.

Potenciāli vēlamo piramīdas dizainu piedāvā uzņēmums SIA "MK Dizains".

Kontaktinformācija: Biedrība "Mēs Auseklītim", ilze.vanaga@gulbene.lv, tālruņa nr. 26671943.