Realizēts

Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā

 • 19993.25
 • Ranka
 • Indra Rācene

Projekta realizācijas vieta: "Ābelīte", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50840080369).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 19 993,25 EUR.

Projekta mērķis ir veicināt Rankas pagasta un novada tuvējo pagastu bērnu aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību. Izveidojot bērnu vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu un aktivitāšu centru, varēs efektīvāk nodrošināt āra aktivitātes jebkuros laika apstākļos, tādējādi izmantojot esošās priekšrocības, pavadīt āra aktivitātes svaigā gaisā.

Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots rotaļu laukums un aktivitāšu centrs Rankas PII "Ābelīte" teritorijā, kur tiks uzstādīts:

 • 2 āra nojumes;
 • 2 rotaļu pilsētiņas (1-3 gadus un 4-7 gadus veciem bērniem);
 • vingrošanas pilsētiņa;
 • tematiskais aktivitāšu centrs "Vilciens";
 • atsperšūpole.

Katrai no šīm rotaļu laukuma konstrukcijām ir svarīga loma bērnu attīstībā - tiek sekmēta bērnu sociālā attīstība un estētiskā audzināšana, veicināts veselīgs dzīvesveids, kā arī - darbojoties attīstās bērnu līdzsvars, motorika, prāta spējas. Rotaļu laukums un aktivitāšu centrs palīdzēs realizēt uzdevumus, kas paredzēti obligātā pirmsskolas izglītības satura īstenošanai.

1985.gadā uzstādītās āra nojumes un rotaļu iekārtas tolaik bija skaistas un tam laikam atbilstošas. Šīs iekārtas, kas tiek izmantotas šodien, ir morāli un fiziski novecojušas. Modernizējot teritoriju, tiks radīta iespēja iekļaut to dažādu novada pasākumu realizēšanā. Izveidotais rotaļu laukums un aktivitāšu centrs tiks izmantots ilgtermiņā.

Paredzamais projekta realizācijas rezultātu ieguvums vietējiem iedzīvotājiem būs daudzpusīgs:

 1. Labiekārtota dzīves vide tuvākajā apkārtnē;
 2. Droša, plašai sabiedrības daļai pieejama brīvā laika pavadīšanas vieta ārpus telpām;
 3. Veselīga dzīvesveida pilnveidošanas vieta izveidotajā infrastruktūrā;
 4. Dzīves kvalitātes uzlabošana Gulbenes novada vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta dienasgrāmata