Īstenojas

Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija

  • 20000.00
  • Litene
  • Jautrīte Liniņa

Projekta realizācijas vieta: "Lielupes", Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums: 50680040129).

Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums: 20 000 EUR.

Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija un dīķa apkārtnes labiekārtošana, vides pielāgošanas un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
Mērķis: veikt publiskās ārtelpas – autobusa pieturas rekonstrukcijas un zaļās zonas labiekārtošanu Litenes pagasta iedzīvotājiem un viesiem, radot videi pieejamu, pievilcīgu un ainavisku objektu.

Projekta ietvaros plānots:

  • autobusa pieturas jumta rekonstrukcija;
  • atbalsta kolonnu uzstādīšana;
  • jaunu soliņu uzstādīšana;
  • pieturas sienu apgleznošana;
  • bruģa seguma ieklāšana;
  • zaļās zonas labiekārtošana.

Centra dīķa un tā apkārt esošo objektu labiekārtošana notiek jau vairāku gadu garumā, sākot ar dīķa tīrīšanu, gājēju celiņu sakārtošanu, apgaismojuma ierīkošanu, soliņu uzstādīšanu un visbeidzot – peldošās strūklakas uzstādīšanu. Vietējiem iedzīvotājiem ir svarīga apkārt esošās vides sakārtotība un pielāgotība. Tieši pateicoties aktīvo Litenes pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvai un saziedotajiem līdzekļiem, izdevies realizēt gadu gaitā loloto sapni par strūklaku centra dīķī, bet ir vēl viens ļoti nozīmīgs objekts Litenes centrā, kas veido Litenes identitāti un atpazīstamību ne tikai vietējā novadā, bet arī ārpus tā robežām. Šis objekts ir Litenes centra autobusa pietura, kura ir publiski pieejama pagasta, novada, Latvijas un citu valstu iedzīvotājiem. Pašreiz esošā pietura rada nepatīkamu iespaidu ciemata centrā, nav estētiska, ir nolietojusies: nepieciešams nomainīt jumta konstrukcijas, balstu sistēmu, sakārtot notekūdeņu sistēmu, nomainīt soliņus un pieturas pamatnes segumu, kurš ir izdrupis un var radīt draudus iedzīvotāju veselībai, kā arī veikt zaļās zonas labiekārtošanu.

Vietējiem iedzīvotājiem - gan pieaugušiem, gan bērniem - pietura ir jaunas dienas sākums ikdienas aktivitātēm.

Šobrīd autobusa pietura ļoti kontrastē ar sakopto un attīstīto centra dīķa teritoriju, radot nepatīkamu un drūmu iespaidu. Rekonstruējot autobusa pieturu un labiekārtojot tās apkārtni, tiks radīta droša vide, veikti ainavas saglabāšanas un pilnveidošanas pasākumi, iekārtota vizuāli pievilcīga, daudzfunkcionāla autobusa pietura ar estētiski baudāmu apkārtējo ainavu. Pieturas labiekārtošana veidos radošu un atvērtu sabiedrisko vidi, vienlaikus stimulējot sabiedrības savstarpējo sadarbību un sociāli ekonomisko potenciālu.

Kontaktinformācija: Jautrīte Liniņa, jautrite.linina@inbox.lv, tālruņa nr. 25677771, 26456675.