Apstiprināti sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa rezultāti

10.11.2020

Gulbenes novada pašvaldības organizētā sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi balsojuma rezultātus, līdz ar to ir zināms, kuras iedzīvotāju iniciatīvas saņems finansējumu to realizēšanai. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, īstenot varēs piecus projektus, kas ir saņēmuši vislielāko iedzīvotāju balsu skaitu.

Tātad, iedzīvotāji ar balsu vairākumu ir lēmuši par šādu projektu īstenošanu:

  1. Lejasciema centra laukuma atjaunošana – 581 balss
  2. Gulbenes skvēra labiekārtošana – 530 balsis
  3. Rotaļu laukuma un aktivitāšu centra izveidošana Rankas PII "Ābelīte" āra teritorijā – 454 balsis
  4. Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukcija – 449 balsis
  5. Tirzas centra ielas apgaismojums – 436 balsis

Kopumā trīs nedēļu garumā, kad norisinājās sabiedrības balsojums, tika saņemtas 7882 balsis, bet pēc to pārbaudīšanas tika apstiprinātas 6322 balsis. Balsot elektroniski bija izvēlējušies 2048 iedzīvotāji, savukārt ar balsošanas taloniem – 4274. Anulētas tika 1560 balsis, jo:

  • balsotājs nebija deklarēts Gulbenes novadā;
  • balsotājs nebija sasniedzis 16 gadu vecumu;
  • nekorekti/nepilnīgi aizpildīti balsošanas taloni;
  • iesniegtas vairākas balsis no vienas personas;
  • iesniegti viltojumi.

“Līdzdalības budžetēšanas konkurss ir noslēdzies ar būtisku apliecinājumu tam, ka šī pašvaldības iniciatīva ir ieguvusi sabiedrības atbalstu, jo tika saņemts nozīmīgs un vērā ņemams projektu pieteikumu skaits, kā arī sabiedrības aktivitāte balsošanas procesā bija ievērojama – no balsstiesīgo iedzīvotāju skaita nobalsojuši aptuveni 44%. Pirms apstiprināto projektu īstenošanas uzsākšanas organizēsim sanāksmi, aicinot tajā piedalīties projektu ideju iesniedzējus, lai atskatītos uz konkursa norises procesu, saņemtu vērtējumu, priekšlikumus un ieteikumus nākošajam gadam. Šis konkurss pašvaldībai ir jauna pieredze. Jāatzīst, ka ir patiess prieks par izrādīto iedzīvotāju interesi un iesaistīšanos Gulbenes novada publiskās vides attīstībā un labiekārtošanā. Konkursa kārtībā apstiprinātos projektus īstenosim atbildīgi un sadarbībā ar ideju-iniciatīvu iesniedzējiem, lai sasniegtu vislabāko rezultātu,” saka Lienīte Reinsone, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore.

Tuvākajā laikā pašvaldības administrācija aicinās konkursa uzvarētājus uz individuālām sarunām, lai apspriestu projektu realizācijas gaitu kalendārā gada ietvaros. Projektus īstenos pašvaldība ciešā sadarbībā ar to idejas autoriem, iekļaujoties noteiktajā budžetā.

Jāpiebilst, ka šiem pieciem projektiem elektroniskajā interneta vietnē balso.gulbene.lv tiks veidotas dienasgrāmatas, līdz ar to ikviens interesents varēs sekot līdzi to īstenošanas procesam.

Konkursam tika atvēlēti 110 000 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Savukārt kopējā īstenojamo projektu kopsumma sastāda 98 171,24 eiro. Finansējuma atlikums – 11 828,76 eiro – tiks novirzīts 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursam.

Šādu projektu konkursu, kura ietvaros iedzīvotāji varēja pieteikt savas idejas publiski pieejamas, radošas un atvērtas sabiedriskās vides radīšanai, Gulbenes novada pašvaldība organizēja pirmo reizi, līdz ar to jau tagad ir skaidrs, ka būs nepieciešams uzlabot gan konkursa nolikumu, gan balsošanas kārtību. Šajā sakarā tiks organizēta arī publiska diskusija ar visu projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem, lai izrunātu konkursa norisi un uzklausītu priekšlikumus procesa uzlabošanai. Par diskusijas norises vietu, laiku un formu informācija būs drīzumā.

Gulbenes novada pašvaldība atzinīgi novērtē iedzīvotāju aktivitāti, jo, neskatoties uz to, ka konkurss tika organizēts pirmo reizi, kopumā tika saņemti 45 projektu pieteikumi gan no Gulbenes, gan no pagastiem, savukārt iedzīvotāju balsošanai tika nodoti 36 projekti – tie, kas atbilda nolikumam.

Sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss ir jauna pašvaldības aktivizēta radoša kopsadarbības forma, kas vienlaikus stimulē arī sabiedrības savstarpējo sadarbību un sociāli ekonomisko potenciālu. Konkurss tika organizēts ar mērķi, lai veicinātu Gulbenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā.

balsojums